2005 m. Europos Sąjunga priėmė naują Direktyvą 2005/32/EB ekologiškam energiją naudojančių įrengimų projektavimui (LT Ekologinio projektavimo direktyva).