Specializacija:

  • šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos
  • pramoninis ir komercinis šaldymas
  • pastatų inžinerinės sistemos
  • valdymo automatika

Veiklos sritys:

  • projektavimo darbai
  • projekto vykdymo priežiūra
  • inžinerinis auditas
  • sistemų komplektavimas, ranga, servisas
  • sistemų modernizavimas

Padedame Jums argumentuotai pasirinkti tinkamiausią, inovatyvų ir draugišką aplinkai techninį sprendimą, atsižvelgdami į Jūsų lūkesčius: pradedant - investiciniais kaštais, atsiperkamumu ir projektiniais sprendimais, baigiant - projekto vykdymu, monatvimo darbų priežiūra ir ranga.

Visada siekiame sukurti pridėtinę vertę - padėti optimizuoti inžinerines sistemas ir užtikrinti jų patikimumą. Skiriame ypatingą dėmesį investicinių, eksploatacijos kaštų atsiperkamumui ir gamtosauginiams reikalavimams. Žinome tai, kaip vienas iš pagrindinių priemonių didinti inžinerinių sistemų darbo efektyvumą, o tuo pačiu pelningumą pramonėje ir taupymą privačiame būste.